Ansvarsfullt spelande jämfört med problematiskt spelande

Även om de flesta spelare inte får problem p.g.a. sitt spelande så finns det en liten procent som har missbruksproblem. Enligt nationella rådet om problematiskt spelande har 85 % av alla vuxna amerikaner i 48 av USA:s stater (Hawaii och Utah ej medräknade) spelat där det finns någon typ av lagligt hasardspel och även att omsättningen för lagliga spel år 2002 var 68 miljarder dollar.

När någon är beroende av spel så ser du inga fysiska symtom, men beroendet kan vara starkt och kan leda till allvarliga problem såsom att förlora sitt hem, sitt jobb och t.o.m. en långvarig relation. Detta missbruk är det enda icke-substansmissbruk som är erkänt. Släktingar eller personal inom psykvården har ofta svårt att se tecknen på spelmissbruk trots att det finns en rad olika tecken, t.ex.:

  • Personen vill dölja att han/hon spelar
  • Personen stjäl eller lånar pengar att spela för
  • Man tänker konstant på att spela, även hemma och på jobbet
  • Man ökar insatserna för att försöka vinna tillbaka förlorade pengar
  • Pengar till räkningar eller barnen används till spelandet
  • Man ser spelandet som ett sätt att varva ner eller undvika depression

Mycket ofta försöker tvångsmässiga spelare rättfärdiga sitt beteende genom att intala sig själva att det inte är så farligt och att de ska vinna storvinsten. Det här sättet att tänka gör oftast saken värre och det innebär att en person är en tvångsmässig spelare. Även om de flesta vuxna bara spelar för nöjes skull så kan spelandet få allvarliga konsekvenser om ett missbruk inte behandlas på en gång. Missbruket kan växa utom all kontroll och resultera i ekonomiska och problem och problem i hemmet.

De flesta av alla vuxna amerikanen har redan spelat eftersom spelande är lagligt i alla amerikanska stater utom två. Nationella forskningsrådet informerade att 10-17 % av barn till spelmissbrukare har blivit misshandlade. År 2001 togs även ett fall upp där barn utsatts för fara (Lawrence-Turner) mot en beroende dagbarnvårdare som lämnade barnen ensamma i en bil i 11 timmar när han/hon spelade. De goda nyheterna är att spelmissbrukare inte är ensamma med sina missbruk eftersom många andra förstår vad de går igenom. Vi vill ge två referenslänkar till hjälporganisationer:

Hjälpande händer/IGC – http://www.igcouncil.org/Anonyma Anonyma spelare – http://www.gamblersanonymous.org/

Och kom ihåg… spela är kul, men satsa inte hela ditt liv!

gpwa ecogra